ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เลื่อยยนต์ ครุภัณฑ์หมายเลข 607-64-0003ิ และ 607-64-0004 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง