ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9998 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง