ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง