ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาคนงานตัดหญ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง