ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง