ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ ถึงสุดเขตบ้านขวาง (ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา