ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง