ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง