ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อประปา พร้อมฝังกลบ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง