ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ถึงสุดเขตบ้านขวาง (ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา