ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง