ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๒-๐๐๐๙ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยเฉพาะเจาะจง