ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-7053 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง