ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง