ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง