ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นม-รร.-1