ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นมศพด.-1