ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยเฉพาะเจาะจง