ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง