ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง