ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-998 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง