ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง