ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ