ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง