ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองตาโอย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]