ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง