ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 479-63-0014 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FCCF_000077.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]