ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ์หมายเลข 420-63-0012           ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง