ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมคอม-ศก