ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกพล