ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง