ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]