ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง