ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง