ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่สนตำบล ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง