ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง