ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง