ประกาศองค์การลบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยเฉพาะเจาะจง