ปีนี้น้ำมาก ระมัดระวังสัตว์มีพิษ !

อบต.บ้านขวาง ห่วงใจประชาชนในชุมชน
พร้อมช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
หากมีเหตุด่วน ต้องการความช่วยเหลือ แจ้งผู้นำชุมชนหรือสมาชิก อบต.เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป