You are currently viewing มอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับยังชีพให้กับลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

มอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับยังชีพให้กับลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

1 พฤศจิกายน 2565  นายมนัส เฉลยทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง, นายสถิตย์ ผลบุญ, ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย แสนสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในเขตที่น้ำท่วมถึงและมอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับยังชีพให้กับลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเอง ในช่วงน้ำท่วมน้ำขัง และได้เตรียมกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ต่อไป

มอบข้าวสารอาหารแห้งสำหรับยังชีพให้กับลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม