รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-19.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]