You are currently viewing ร่วมต้อนรับ นายเจริญ จารุสไลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านขวาง

ร่วมต้อนรับ นายเจริญ จารุสไลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านขวาง