สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F%E0%B8%81.%E0%B8%A2.64.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]