เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำอธิบาย อัพเดทตรงนี้ได้เลยครับ

ไฟล์ PDF อัพเดทตรงนี้ได้เลยครับ

sample