แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี ๒๕๖๔

[pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2021/01/แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 search_term=”” ]