แผนอัตรากำลังสามปีพ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-3-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-2566.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]