รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คำอธิบาย อัพเดทตรงนี้ได้เลยครั…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม

คำอธิบาย อัพเดทตรงนี้ได้เลยครั…

Continue Readingมาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม