ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

Continue Readingโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูก สร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Readingประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูก สร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72